ReadyPlanet.com


สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ


สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ

ติดต่อ นรฤทธิ์ สุทธิสังข์ 

โทร 086 610 5282 Post by นรฤทธิ์ สุทธิสังข์ :: Date 2019-02-23 18:15:00


[1]

Opinion No. 1 (4300942)

รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก

ติดต่อ นรฤทธิ์ สุทธิสังข์ 

โทร 086 610 5282 

By นรฤทธิ์ สุทธิสังข์ Date 2019-03-24 10:42:51


Opinion No. 2 (4311451)

                                            สามัญวิศวกรอุตสาหการ,สามัญวิศวกรเครื่องกล

 

          -        รับให้คำปรึกษาด้านโรงงานอุตสาหกรรม,ให้บริการ ขอ รง. 4, ต่ออายุ รง. 4 และค่าธรรมเนียมรายปี,

                         จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร,ขยายโรงงาน,ขอ มอก. และตรวจสอบความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยอาคาร,

                    ระบบไฟฟ้า ภาชนะความดัน,หม้อไอน้ำ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออก

          -         รับออกแบบ,เซ็นต์แบบ วางผังโรงงานเพื่อยื่นกรมโรงงาน, หรือการนิคม, กรอ รง3, รง4

          -         งานสั่งให้แก้ไขขออนุญาต ปรับปรุงโรงงาน

          -         รับทำระบบ: บริหารจัดการด้านต่างๆ ไม่เกิน 6 เดือน เช่น ISO 9001, ISO/IATF 16949

                     ISO 45001, OHSAS/มอก.18001,ISO 14001, ISO27001,  ISO 50001

          -         รับให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

          -         จัดฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม

             ติดต่อ กลอรี่เอ็ม ทีม คุณสุวรรณา คุณพัชราภรณ์ โทรศัพท์: 02-997-1676, 092-280-6961, 094-525-6677

             E-mail : glorym2007@gmail.com

 
By พัชราภรณ์ (petchta2907-at-gmail-dot-com)Date 2019-06-04 15:43:27


Opinion No. 3 (4338644)

 ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พื้รที่ EEC รับออกแบบ และรับรองแบบ ก่อสร้าง โรงงาน  อาคาร  โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป งานวิศวกรรมโยธา  ขอใบอนุญาตประกอบการโรงงาน รง.4   โดยสามัญวิศวกรโยธา  ติดต่อ วศ.สันติ นามแก้ว  084-4048391

By สันติ (ืnam-dot-santi111-at-gmail-dot-com)Date 2019-10-24 15:09:19[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.